Naujienos PASLAUGOS Apie mus Kontaktai
Kūrybinė grupė ATGIMSTANTYS VARPAI
Atliekame bokštų bei varpinių inžinerinius tyrimus ir skaičiavimus laikymo galiai patikrinti nuo varpų apkrovų
Projektuojame varpines

TYRIMAI IR SKAIČIAVIMAI

Prieš užsakant naujus varpus visuomet reikia išsiaiškinti:
 1. Ar bus reali galimybė pageidaujamo dydžio varpus įkelti ir sumontuoti jų pakabinimo konstrukcijas norimoje vietoje, jei pastatas yra esamas;
 2. Numatant naujus varpus kabinti prie jau esančių, būtina atlikti muzikinius tyrimus ir užsakyti tokius varpus, kurie savo skambesiu derėtų prie senųjų;
 3. Ruošiantis varpus kabinti ant esamų konstrukcijų, reikia nustatyti, ar šių konstrukcijų laikymo galia ir patikimumas yra pakankami bei varpų įtaką viso pastato būklei, o taip pat ir istorinius tyrimus, jei pastatas paminklinis arba anksčiau turėjęs varpus;
 4. Numatant varpus įrengti projektuojamame statinyje, būtina įvertinti visas varpų sukuriamas apkrovas, akustines sąlygas varpų garso sklidimui ir parinkti optimaliausią variantą konstruktyviniu, akustiniu ir vizualiniu požiūriais.

Varpų pakabinimo konstrukcijų ir viso pastato statinį bei dinaminį skaičiavimą atliekame firmos Research Engineers kompiuterinio projektavimo sistema STAAD/Pro. Konstrukcijos gaminamos iš plieno arba medžio. Jos turi būti ilgaamžės, patikimos ir visiškai saugios. Krentantis varpas ar jo dalys pavojingos ne tik apačioje esantiems žmonėms. Kritimo metu padaroma materialinė žala pastatui, o pats varpas dažniausiai sudūžta.

Suprojektuotas varpų pakabimo konstrukcijas pagaminame ir sumontuojame. Vykdome konstrukcijų garantinį ir pogarantinį aptarnavimą.

VARPINIŲ PROJEKTAVIMAS

Varpai kabinami labai įvairiai:
 1. įkeliami į miestų rotušių ir bažnyčių bokštus ar kitus aukštus statinius;
 2. talpinami specialiai jiems pastatytuose ažūriniuose arba uždaro tipo statiniuose - varpinėse;
 3. kabinami įvairiose kitose, specialiai varpams nepritaikytose vietose.
Skambinti varpais yra trys būdai:
 1. varpą linguojant;
 2. suduodant per jo šoną specialiu plaktuku;
 3. smūgiuojant į varpą šerdimi.

Seniausias žinomas būdas - pirmasis, kuomet įlinguotas varpas smūgiuoja į laisvai parištą šerdį. Tai pagrindinis skambinimo bažnyčių varpais būdas Vakarų Europos šalyse.

Antrasis skambinimo būdas - suduodant plaktuku į varpo šoną - taikomas prie bokštų laikrodžių įtaisytuose varpuose. Šitokiu būdu bokštų laikrodžių varpais skambinama visose pasaulio šalyse.

Iš literatūros yra žinoma, kad trečiasis skambinimo būdas - smūgiuojant į nejudantį varpą šerdimi - pasaulinėje praktikoje mažai naudojamas. Šis būdas XVII - XVIII a. paplito Rusijoje. Netgi buvo laikoma, kad šis skambinimo būdas egzistuoja tik Rusijoje.

Kiekvienam aukščiau aprašytam skambinimo būdui reikalingi skirtingi skambinimo įrenginiai, kiekvienu atveju varpai savaip kabinami ir skirtingai dėstomi. Varpai savo savybėmis ir ir taikomu skambinimo būdu įtakoja varpinių ir varpų pakabinimo konstrukcijų architektūrinius ir konstruktyvinius sprendimus.

Varpai sukuria dvejopas dinamines apkrovas:
 1. periodiškai kintančio dydžio apkrovas nuo lingavimo;
 2. garso bangų apkrovas nuo skambėjimo.

Šios apkrovos, galinčios sukelti griūtį, veikia ne tik tiesiogiai su varpais sujungtas konstrukcijas, bet ir visą statinį. Ypač pavojingi deriniai gali pasitaikyti linguojant ir skambant keliems skirtingo dydžio varpams. Šios varpų apkrovos, perduodamos varpinių ir bokštų laikančioms konstrukcijoms, jas nuolat veikia ištisus dešimtmečius ir šimtmečius. Jų projektavimas reikalauja specialių inžinerinių žinių, įgūdžių ir patirties.

Architektūriniu požiūriu varpinės gali būti projektuojamos kuo įvairiausios - priklausomai nuo gretimų pastatų architektūros, norimų patalpinti varpų dydžio ir konkrečios aplinkos akustinių savybių. Iliustracijose matote Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios varpinę (arch. G. Špokas), pratęsiančią medinių varpinių projektavimo tradicijas ir Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčios (arch. A. Šironas) modernią ažūrinę varpinę iš metalinių konstrukcijų.

Varpinėse ir bokštuose tinka įkomponuoti bokštų laikrodžius.

Naujienos PASLAUGOS Apie Mus Kontaktai

© 1999-2003 Kūrybinė grupė ATGIMSTANTYS VARPAI
atlikta: [ karera design ] 1999