NAUJIENOS Paslaugos Apie mus Kontaktai
Kūrybinė grupė ATGIMSTANTYS VARPAI

Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiaBiržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokšte yra išlikę du varpai iš anksčiau buvusių keturių. Šie du varpai nuo 2005 m. kovo 6 d. skamba perkelti ant naukai įrengtų konstrukcijų. Varpai visąlaik kabėjo ant medinių konstrukcijų, įmūrytų į bokšto sienas dar bažnyčios statybos eigoje (1857-1861 metais). Atvirame ore eksploatuojamos šios medinės konstrukcijos susidėvėjo ir tapo nebesaugios, atsirado reali grėsmė varpams iškristi iš bokšto. Parapijos klebono kanauninko Daliaus Tubio rūpesčiu buvo įrengtos naujosios varpų pakabinimo konstrukcijos, varpai buvo perkelti ant naujųjų konstrukcijų, įrengti šiuolaikiniai programuojami skambinimo varpais mechanizmai su nuotoliniu valdymu.

Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčios bokšte 2004 m. balandžio 10 d. suskambo iš Vilniaus Arkikatedros Bazilikos varpinės pervežtas apie 1200 kg svorio senovinis varpas. Varpas pritvirtintas prie naujos linguojančios sijos, varpui suprojektuota ir pagaminta nauja šerdis.

Šakių „Varpo“ vidurinės mokyklos direktoriaus V. Daniliausko pastangų dėka, mokyklos kieme 2003 m. spalio 7 d. ant dekoratyvios metalimės konstrukcijos suskambo kūrybinės grupės sumontuotas apie 1000 kg svorio varpas.

Nidos Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčia2003 liepos mėn. įrengtas 1,5 t svorio varpas Nidos Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje. Varpas nulietas Felčinskių liejykloje, Tacišove (Lenkija). Varpo fundatorius Neringos miesto savivaldybė. Skambinimo įrengtuoju varpu galimybes gražiai papildo bažnyčioje sumontuoti elektroniniai varpai.

Petrašiūnų Šv. Vincento Pauliečio bažnyčiaPetrašiūnų Šv.Vincento Pauliečio bažnyčioje kūrybinė grupė 2002 m. spalio mėn. sumontavo elektroninius varpus. Ten, kur nėra galimybės įrengti tikrų varpų, šis elektroninis įrengimas juos pakeičia. Elektroninių varpų įrenginys turi galimybę skambinti melodijų fragmentus ir valdyti bokšto laikrodį.

Gargždų Šv. arkang. Mykolo bažnyčiaDėl tiesioginio žaibo įtrenkimo į elektros tinklus 2001.04.19 d. 12 val. 03 min. buvo sugadintas Gargždų Šv.arkang.Mykolo bažnyčios bokšto laikrodis ir varpo valdymo mechanizmai su programiniu valdymu. 2002 m. rugsėjo mėn. visi žaibo sugadinti mechanizmai buvo baigti keisti. 2 tonų svorio varpas vėl pilnu balsu skamba Dievo garbei ir žmonių džiaugsmui.

Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčiaVilniaus Šv.Jono Bosko bažnyčiai, pastatytai už saleziečių lėšas, 1998 m. Felčinskių (Lenkija) liejykloje nulietas 715 kg svorio varpas. Kūrybinė grupė skambinimui šiuo varpu 2002 m. rugpjūčio mėn. sumontavo mechanizmus su programiniu valdymu ir bokšto laikrodžiu.

Tilžės Kristaus Prisikėlimo bažnyčiaNaujai pastatytoje Tilžės Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje 2001 m. lapkričio mėn. kūrybinė grupė sumontavo skambinimo varpu mechanizmus su programiniu valdymu bei bokšto laikrodžiu.

Vilniaus Šv. Teresės (Aušros vartų) bažnyčiaVilniaus Šv.Teresės (Aušros vartų) šventovei Austrijos Grassmayr'ių liejykloje 2001 m. nulieti trys varpai. Varpų mecenatas J. E. Austrijos ambasadorius Lietuvoje Dr. Florian Haug. Kūrybinės grupės įrengti Grassmayr'ių varpai Šv. Teresės bažnyčios bokšte suskambo 2001 m. lapkričio mėnesį. Vienintelis išlikęs iš anksčiau bažnyčios turėtų varpų, 1760 m. nulietas varpas, jau gerokai "pavargęs", panaudotas bažnyčios bokšte įrengtam bokšto laikrodžiui, valandoms skambinti.

Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčiaNaujam gyvenimui atgimė du Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios bokšte kabantys varpai. Šie visko per savo gyvenimą matę 1895 ir 1923 m. nulieti varpai buvo suremontuoti, pakabinti ant naujų konstrukcijų. Skambinimui varpais kūrybinė grupė 2001 m. rugsėjo mėn. įrengė mechanizmus su programiniu valdymu bei bokšto laikrodžiu.

Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčiaPalemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčios bokšte 2001 m. liepos mėnesį suskambo trys puikūs Felčinskių (Lenkija) varpų liejykloje nulieti varpai. Naujuosius varpus pašventino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Parapija įsteigta 1993 metais, bažnyčia saleziečių lėšomis pastatyta 1999 metais, klebonaujant kun. Krizantui Juknevičiui. Skambinimui varpais kūrybinė grupė įrengė mechanizmus su programiniu valdymu bei bokšto laikrodžiu.

Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčiaNaujai ir galingai 2000 m. gruodžio mėnesį suskambo suremontuoti Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčios varpai. Skambinimui varpais kūrybinė grupė įrengė mechanizmus su programiniu valdymu bei bokšto laikrodžiu.

Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčiaLŪŽO ŠERDIS: Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčioje yra išlikęs tik vienas iš kelių anksčiau turėtų varpų. Varpas nulietas 1779 m. Daugiau kaip du šimtmečius į varpą smūgiavusi kaltinė šerdis lūžo pusiau. Atlūžusi dalis nukrito nepadarydama žalos žmonėms bei materialinėms vertybėms.
Kūrybinė grupė suprojektavo ir pagamino varpui naują šerdį. Varpas vėl skamba džiugindamas jį girdinčius.

Naujuosius varpus 2000 metų gegužės 14 dieną pašventino J. E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis.2000 metų kovo mėnesį Nemenčinės Šv. arkang. Mykolo Romos katalikų parapijos bažnyčiai Zbignevo Felčinskio liejykloje nuliedinti trys varpai - Šv. Mykolo (580 kg svorio), Švč. Mergelės Marijos (290 kg svorio) ir a.a. arkivyskupo Julijono Steponavičiaus (1911 - 1991) atminimui skirtas 190 kg svorio varpas. Šie trys naujieji varpai skambės bažnyčios bokšte kartu su išlikusiu iki šių dienų 1928 m. Felčinskių nuliedintu 160 kg svorio Šv. Juozapo varpu. Pastarojo varpo tonas - ges1, o naujųjų varpų tonai: as, c1, es1. Naujųjų varpų tonus parinko muzikologas, Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, Lietuvos (Europos) kariljonierių gildijos narys Arvydas Karaška. Puikius melodijų fragmentus kurantams iš aukščiau minėtų keturių varpų sukomponavo Pedagoginio universiteto doktorantė, mokytoja ekspertė Aldona Vilkelienė.
Naujuosius varpus 2000 metų gegužės 14 dieną pašventino J. E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis.

Kūrybinė grupė "Atgimstantys varpai" pradėjo teikti naujas paslaugas - montuoti įgarsinimo aparatūrą didelėse patalpose (bažnyčių aulėse, salėse ir kitur).

NAUJIENOS Paslaugos Apie Mus Kontaktai

© 1999-2003 Kūrybinė grupė ATGIMSTANTYS VARPAI
atlikta: [ karera design ] 1999